Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Łowiccy policjanci zainaugurowali kampanię "Narkotyki i dopalacze zabijają"

2 kwietnia policjanci z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii w II Liceum Ogólnokształcącym w Łowiczu zainaugurowali kampanię "Narkotyki i dopalacze zabijają". Istotą działań jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych.

Kampania edukacyjno-profilaktyczna zorganizowana została przez MSWiA w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań  Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”, a jej mottem przewodnim jest hasło : "Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”. Istotą działań jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. 2 kwietnia policjanci z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii w II Liceum Ogólnokształcącym w  Łowiczu zainaugurowali  kampanię "Narkotyki i dopalacze zabijają". Funkcjonariusze spotkali się z młodzieżą z klas I i II Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu. Odtworzony został spot reklamowy, propagujący szkodliwość narkotyków i dopalaczy. Stróże prawa przestrzegali młodzież przed szkodliwością stosowania zarówno dopalaczy jak i narkotyków. Policjanci poruszyli również kwestie dotyczące odpowiedzialności prawnej młodzieży. W kolejnych dniach policyjni profilaktycy będą przeprowadzać pogadanki w innych szkołach, tak by dotrzeć do jak największego grona młodych ludzi i edukować ich w tym zakresie.