UWAGA KANDYDACI DO SŁUŻBY W POLICJI!!! - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

UWAGA KANDYDACI DO SŁUŻBY W POLICJI!!!

Informujemy, iż została wznowiona procedura postępowania kwalifikacyjnego, zatem osobiście można już składać podania o przyjęcie do służby w Policji, oczywiście z zachowaniem wszystkich środków ostrożności. Wszystkich chętnych zapraszamy już dziś! WSTĄP W NASZE SZEREGI!

Szanowni Państwo! W związku ze wznowieniem procedury kwalifikacyjnej, informujemy że kandydaci mogą osobiście składać dokumenty do służby w Policji i zgłaszać się do Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu. Serdecznie zapraszamy!

Poszukujemy ludzi młodych i odpowiedzialnych, ambitnych i wysportowanych, którzy chcieliby w przyszłości założyć mundur i służyć społeczeństwu.

Szczegółowych informacji udziela:

 

Zespół Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu

ul. Bonifraterska 12/14

tel. 46 830-95-30, 47 843-25-30

w godz. 8.00-16.00

 

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

-obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
-który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
-korzystający z pełni praw publicznych;
-posiadający  co  najmniej  średnie  wykształcenie; 
-posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych  szczególnej   dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
-dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie  informacji niejawnych.