Powiatowe obchody Święta Policji w Łowiczu - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Powiatowe obchody Święta Policji w Łowiczu

22 lipca 2020 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Łowiczu odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji. W tym roku ze względu na panującą epidemię uroczystość była znacznie skromniejsza, a tegorocznych awansowanych reprezentowała niewielka grupa policjantów. Jest to dzień, w którym policjanci otrzymują awanse na wyższe stopnie służbowe a także okazja do tego, by podziękować policjantom i pracownikom Policji za ich pracę i zaangażowanie.

22 lipca 2020 roku o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji.  W tym roku ze względu obostrzenia związane z epidemią COVID-19 uroczystość była znacznie skromniejsza i z ograniczoną liczbą osób zarówno gości jak i funkcjonariuszy, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Mianowanych reprezentowała niewielka grupa mundurowych. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku p. o. Komendantowi Powiatowemu Policji w Łowiczu mł. insp.Tomaszowi Jarzynie przez dowódcę uroczystości  – Naczelnika Wydziału Prewencji - podinsp. Mariusza Boczka. Następnie głos zabrał Szef Łowickiej Policji, który przywitał zebranych. Z okazji Święta Policji zwrócił się do policjantów, policjantek Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu, dziękując za ciężką służbę na rzecz bezpieczeństwa obywateli i pogratulował awansów. Podziękował również pracownikom cywilnym, za ich pracę. Zaznaczył, że w tym roku przypada 95-lecie Kobiet w Policji. Kolejnym elementem uroczystości była ceremonia wręczania aktów mianowania na wyższy stopień służbowy policjantów. W tym roku z okazji Święta Policji awanse otrzymało 56 policjantów, w tym 10 kobiet. Na stopień starszego aspiranta - mianowanych zostało 4 funcjonariuszy , stopień aspiranta otrzymało 8 osób, awans na stopień młodszego aspiranta otrzymało 4 mundurowych. Na stopień sierżanta sztabowego awansowało 5 policjantów, na stopień starszego sierżanta 9 funkcjonariuszy, a na stopień sierżanta 9 osób. 17 policjantów otrzymało awans na stopień starszego posterunkowego. Po wręczeniu awansów głos zabrał Burmistrz Łowicza - Krzysztof Jan Kaliński wyrażając słowa uznania za trud codziennej służby.

Policja Kobieca została utworzona 26 lutego 1925 roku. Wstąpienie w szeregi kobiecej policji nie było łatwe, służba była uważana za misję, która wymagała wielu poświęceń i wyrzeczeń. Policjantką mogła zostać wyłącznie panna lub wdowa. Obowiązkiem było posiadanie nienagannej opinii oraz odpowiedniego wzrostu rzędu minimum 164 cm. Wymagania wiekowe również były istotne, do służby przyjmowano bowiem kandydatki w przedziale wiekowym 25 – 40 lat. Przyszła policjantka musiała być absolwentką co najmniej szkoły średniej. Kobiety z dziećmi lub mężatki nie mogły liczyć na założenie policyjnego munduru, a wstępując w szeregi policji, kobieta zobowiązywała się do zrezygnowania z zamążpójścia przez 7 lat. Kwestie regulaminowe również nie pobłażały policjantkom. Obowiązujące przepisy zakazywały makijażu czy ekstrawaganckich fryzur, a ich wygląd musiał być jak najbardziej stonowany i estetyczny. Te wszystkie obostrzenia nie zniechęcały jednak kobiet i formacja szybko zaczęła się rozwijać. Policja poprzez swoje transformacje oraz nowoczesne jak na tamten okres rozwiązania stale ewoluowała. Z czasem zaczęto dostrzegać na rynku pracy potencjał kobiet i ich istotną rolę w Policji.

Przez 95 lat wiele się zmieniło. Rekrutacja do służby w Policji XXI wieku jest tożsama dla kobiet i mężczyzn. Każdego obowiązują takie same wymagania, umundurowanie jest ujednolicone a wyjątek stanowi jedynie możliwość noszenia spódnicy do munduru wyjściowego. Dziś kobiety w mundurze policyjnym można spotkać we wszystkich pionach prewencyjnym, logistycznym oraz kryminalnym. Doskonale radzą sobie w realizowaniu zadań służbowych, mają różnorodne predyspozycje i uzupełniają się wzajemnie z kolegami policjantami  aby skutecznie realizować policyjne zadania. Coraz częściej zajmują też stanowiska kierownicze. Ścigają piratów drogowych i groźnych przestępców, patrolują ulice, uczestniczą w zabezpieczeniach imprez masowych, konwojują zatrzymanych, wspierają ofiary przemocy i pracują z młodzieżą. To tylko część zadań, z którymi podczas służby mają do czynienia policjantki. Obecnie, w strukturach największej formacji mundurowej w kraju jest ich około 15 tysięcy, w Komendzie Powiatowej Policji w Łowiczu służą 24 kobiety.

 

 

 

  • 95 lat Kobiet w Policji
  • 95 lat Kobiet w Policji
  • Święto Policji w Łowiczu
  • Święto Policji w Łowiczu
  • Święto Policji w Łowiczu
  • Święto Policji w Łowiczu
  • Święto Policji w Łowiczu
  • Święto Policji w Łowiczu