Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Objęcie stanowiska Komendanta Powiatowego Policji w Łowiczu

15 marca 2021 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Łowiczu odbyło się wprowadzenie na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Łowiczu. Nowym szefem łowickich policjantów został młodszy inspektor Bartłomiej Karch. Wprowadzenia dokonał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi inspektor Jarosław Rybka.

Uroczystość rozpoczęła się od meldunku złożonego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi - inspektorowi Jarosławowi Rybce przez dowódcę uroczystości komisarza Bartłomieja Kurowskiego. Następnie odczytany został rozkaz wyznaczający na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Łowiczu młodszego inspektora Bartłomieja Karcha. Następnie młodszy inspektor Bartłomiej Karch złożył meldunek o objęciu stanowiska Komendanta Powiatowego Policji w Łowiczu.

Komendant Powiatowy Policji w Łowiczu - młodszy inspektor Bartłomiej Karch

Młodszy  inspektor Bartłomiej Karch służy w Policji od 1996 roku. Od samego początku był związany z Komendą Powiatową Policji w Opocznie, gdzie w 2010 roku awansował na Naczelnika Wydziału Prewencji. Z dniem 1 listopada 2016 roku został powołany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Rawie Mazowieckiej, gdzie pełnił służbę do 29 stycznia 2021 roku. Z dniem 30 stycznia 2021 roku Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinspektor Sławomir Litwin powierzył młodszemu inspektorowi Bartłomiejowi Karchowi pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Łowiczu. Z dniem 15 marca Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinspektor Sławomir Litwin powołał młodszego inspektora Bartłomieja Karcha na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Łowiczu. W trakcie pełnienia służby młodszy inspektor Bartłomiej Karch został odznaczony Brązowym medalem za długoletnią służbę oraz Brązową odznaką  "Zasłużony Policjant".
 

  • Na środku pod Godłem Rzeczypospolitej Polskiej stoi Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, po jego prawej stronie stoi Komendant Powiatowy Policji w Łowiczu oraz dowódca uroczystości.
  • Na środku pod Godłem Rzeczypospolitej Polskiej stoi Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, po jego prawej stronie stoi Komendant Powiatowy Policji w Łowiczu, następnie dowódca uroczystości, oficer Policji oraz lektor.
  • Karda kierownicza Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu na czele z Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Łowiczu oraz zaproszeni goście.