Kierownictwo KPP Łowicz - Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu

Kierownictwo

Kierownictwo KPP Łowicz

Kierownictwo KPP Łowicz

 

p. o. Komendant Powiatowy Policji w Łowiczu

 

insp. Tomasz Jarzyna

 

 

 

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łowiczu

 

mł. insp. Piotr Szustowski