Kierownictwo KPP Łowicz - Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu

Kierownictwo

Kierownictwo KPP Łowicz

Kierownictwo KPP Łowicz

 

Komendant Powiatowy Policji w Łowiczu

 

mł. insp. Bartłomiej Karch

 

 

 

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łowiczu

 

mł. insp. Piotr Szustowski