Poszukiwany Mariusz Mazurkiewicz - Listy gończe - Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu

Listy gończe

Poszukiwany Mariusz Mazurkiewicz

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Łowiczu poszukują Mariusza Mazurkiewicza, za czyn z kodeksu karno-skarbowego.

Mariusz Mazurkiewicz

ur.01.12.1975 rok

ostatnie miejsce pobytu: Walewice

Osoby które posiadają informację na temat miejsca pobytu posoby poszukiwanej proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Łowiczu, ul. Bonifraterska 12/14  lub  telefonicznie całodobowo dyżurny: 46 830-95-00, Wydział Kryminalny 46 830-95-40 lub na numer 997.