Dzielnicowy bliżej nas - Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu

Dzielnicowy bliżej nas

Dzielnicowy bliżej nas

Instytucja dzielnicowego, obok odtwarzania posterunków Policji oraz wdrożenia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, stanowi jeden z trzech najważniejszych elementów uspołeczniania pracy Policji. Działania te realizowane są w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas”.

Program „Dzielnicowy bliżej nas”, którego inauguracja nastąpiła w 2016 roku, ma za zadanie  faktyczne zbliżenie Policji do społeczeństwa i zainteresowanie go szeroko pojmowaną problematyką bezpieczeństwa. W pracy dzielnicowych wdrażane są systemowe rozwiązania mające na celu przywrócenie rangi temu jakże ważnemu stanowisku, które ugruntowane jest już historycznie, jak żadne inne stanowisko w Policji.

Aby program przyniósł zamierzony efekt działania te muszą być spójne i konsekwentne, stąd wyodrębniono w nim pięć zasadniczych obszarów zagadnieniowych:

obszar kadrowy

obszar szkoleniowy

obszar narzędzi komunikacji społecznej

obszar organizacji służby

obszar modernizacyjny

W ramach poszczególnych obszarów systematycznie i dynamicznie realizowane są cele i podzadania cząstkowe. Co ważne działania realizowane w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas” mają charakter przekrojowy, poczynając od doboru policjantów o optymalnych predyspozycjach do pełnienia funkcji dzielnicowego, właściwe ich szkolenie ukierunkowane nie tylko na podnoszenie poziomu wiedzy zawodowej, ale również podnoszenie tzw. kompetencji miękkich, poprzez zapewnienie dostępu do nowych narzędzi komunikacji społecznej i gruntowną zmianę organizacji służby, na zapewnieniu właściwych warunków lokalowych i narzędzi pracy skończywszy. Jest to diametralna zmiana w zasadach funkcjonowania dzielnicowych, stąd też musi być rozłożona w czasie.

Przypominamy, że Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk 20 czerwca 2016 roku podpisał zarządzenie, dzięki któremu dzielnicowi m. in. nie prowadzą już dochodzeń i spraw o wykroczenia a spędzają więcej czasu na obchodzie swojego rejonu. Zmiany weszły w życie 1 stycznia 2017 roku .Dodatkowo dzielnicowi miejscy nie będą musieli realizować nakazów doprowadzeń a także w mniejszym zakresie będą uczestniczyć w czynnościach na rzecz innych komórek organizacyjnych. Przypomnieć należy, że każdy dzielnicowy ma telefon, dostęp do Internetu, skrzynkę e-mailową a dane kontaktowe do niego z łatwością znaleźć można w aplikacji "Moja Komenda" .

 

Dane kontaktowe poszczególnych dzielnicowych można znaleźc na stronach internetowych komend miejskich i powiatowych województwa łódzkiego oraz w aplikacji "Moja Komenda".

 

 

Dodatkowe informacje:

Dane dzielnicowych dla Łowicza

Policja w gminach

Mapa rejonów służbowych dzielnicowych

Dni spotkań Dzielnicowych z samorządami mieszkańców

 

 

 

Warto zobaczyć:

http://lowicz.policja.gov.pl/?serwis=elc&dzial=informacje&id=5556

http://lowicz.policja.gov.pl/?serwis=elc&dzial=informacje&id=5751

http://lowicz.policja.gov.pl/?serwis=elc&dzial=informacje&id=5950

http://lowicz.policja.gov.pl/?serwis=elc&dzial=informacje&id=6010

http://lowicz.policja.gov.pl/?serwis=elc&dzial=informacje&id=6118

http://lowicz.policja.gov.pl/?serwis=elc&dzial=informacje&id=6527

http://lowicz.policja.gov.pl/?serwis=elc&dzial=informacje&id=11573

http://lowicz.policja.gov.pl/?serwis=elc&dzial=informacje&id=11104

http://lowicz.policja.gov.pl/?serwis=elc&dzial=informacje&id=10963

 

http://lowicz.policja.gov.pl/?serwis=elc&dzial=informacje&id=18808

http://lowicz.policja.gov.pl/?serwis=elc&dzial=informacje&id=18489

http://lowicz.policja.gov.pl/?serwis=elc&dzial=informacje&id=19601