Plany priorytetowe pracy dzielnicowych - Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu

Plany priorytetowe pracy dzielnicowych

Plany priorytetowe pracy dzielnicowych

REJON nr I
wszystko za Bzurą /północ/
 
asp. Beata Kołodziejska

W okresie czasu od1 lipca do 31 grudnia 2020 roku Dzielnicowy wspólnie z samorządem osiedla Korabka oraz funkcjonariuszami Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego ograniczenie do minimum faktu spożywania alkoholu w rejonie ulicy Kutrzeby.  

 

REJON nr II
/centrum miasta/
  
asp. Dawid Has

W okresie czasu od 1 lipca do 31 grudnia 2020 roku  Dzielnicowy wspólnie z Zarządem Osiedla Stare Miasto i  wspólnotą mieszkaniową  realizuje plan priorytetowy, mający na celu ograniczenie do minimum przypadków spożywania napojów alkoholowych oraz przypadków wandalizmu w rejonie posesji nr 8 przy ul. Koziej w Łowiczu.

 

REJON nr III
/Zatorze i okolice/
  
asp. Beata Kołodziejska

W okresie czasu od 1 lipca do 31 grudnia 2020 roku Dzielnicowy wspólnie z Ogniwem Patrolowo-Interwencyjnym KPP Łowicz realizuje plan priorytetowy, mający na celu ograniczenie do minimum przypadków spożywania alkoholu w rejonie dworca PKP Łowicz Główny.

 

REJON nr IV

sierż. Dawid Pogodziński

W okresie czasu od 1 lipca do 31 grudnia 2020 roku  Dzielnicowy wspólnie z właścicielem STOP SHOP oraz funkcjonariuszami OPI KPP Łowicz ralizuje plan priorytetowy, mający na celu ograniczenie do minimum spożywania alkoholu i zaśmiecania w rejonie pasażu Władysława Grabskiego w Łowicczu.  

REJON nr V

sierż. szt. Kamil Kujawa

W okresie czasu od 1 lipca do 31 grudnia 2020 roku  1 lipca do 31 grudnia  2019 roku  Dzielnicowy wspólnie z ZGM w Łowiczu oraz samorządem osiedla Kostka oraz OPI KPP Łowicz realizuje plan priorytetowy, mający na celu ograniczenie do minimum faktu spożywania alkoholu i  zaśmiecania w rejonie bloku Nr 14 na os. Kostka.

 

REJON nr VI
/oś. Górki+ oś. Bratkowice i ulice przyległe/
  
st. asp. Michał Karasek

W okresie czasu  od1 lipca do 31 grudnia 2020 roku  Dzielnicowy wspólnie z Samorządem osiedla Bratkowice i funkcjonariuszami OPI realizuje plan priorytetowy, mający na celu ograniczenie do minimum faktu spożywania alkoholu  oraz zakłócania ładu i porządku publicznego w rrejonie sklepów spożywczych na os. Bratkowice rejon blolku nr 5. 

 

REJON nr VII
gm. Łowicz /część wschodnia/
  
mł. asp. Katarzyna Król – Bińczak

W okresie czasu od 1 lipca do 31 grudnia 2020 roku   Dzielnicowy wspólnie z Urzędem Gminy w Łowiczu i sołtysami wsi Świeryż I i II realizuje plan priorytetowy, mający na celu ograniczenie do minimum ilości psów wałęsających się bez opieki w podległym rejonie służbowym poprzez zwiększenie świadomości mieszkańców - właścicieli i opiekunów na temat konsekwencji prawnych ynikających z pogryzienia człowieka przez psa oraz ilości zdarzeń drogowych z ich udziałem.

REJON nr VIII
gm. Łowicz /część zachodnia/
  
mł. asp. Katarzyna Król – Bińczak

W okresie czasu od 1 lipca do 31 grudnia 2020 roku Dzielnicowy wspólnie z Urzędem Gminy w Łowiczu i sołtysem wsi Piilaszków realizuje plan priorytetowy, mający na celu ograniczenie do minimum ilości psów wałęsających się bez opieki w podległym rejonie służbowym poprzez zwiększenie świadomości mieszkańców - właścicieli i opiekunów na temat konsekwencji prawnych ynikających z pogryzienia człowieka przez psa oraz ilości zdarzeń drogowych z ich udziałem.

 

REJON nr IX

Gmina Kocierzew, Kiernozia

sierż. sztab. Michał Walkiewicz

W okresie czasu od 1 lipca do 31 grudnia 2020 roku Dzielnicowy wspólnie z Urząędem Gminy Kiernozia  i sołtysami wsi Stępów i Wola Stępowska realizuje plan priorytetowy mający na celu ograniczenie  do minimum psów wałęsających się bez opieki w podległym rejonie służbowym. Zwiększenie świadomości mieszkańców - właścicieli i opiekunów na temat konsekwencji prawnych wynikających z pogryzienia człowieka przez psa oraz ilości zdarzeń drogowych z ich udziałem.

REJON nr X

Gmina Chąśno, Zduny

mł. asp. Michał Jaros

W okresie czasu od 1 lipca do 31 grudnia 2020 roku   Dzielnicowy wspólnie z sołtysem i mieszkańcami wsi Zduny realizuje plan priorytetowy mający na celu ograniczenie do minimum faktu spożywania alkoholu w rejonie miejscowści Zduny. 

 

REJON nr XI

Gmina Bielawy

asp. sztab. Dariusz Korzewski 

W okresie czasu od 1 lipca do 31 grudnia 2020 roku  Dzielnicowy wspólnie z sołtysem i mieszkańcami wsi Borów i Urzędem Gminy Bielawy realizuje plan priorytetowy mający na celu ograniczenie do minimum ilości biegających bez nadzoru psów w miejscowości Borów poprzez zwiększenie świadomości mieszkańców - właścicieli i opiekunów psów na temat wynikających z tego zjawiska zagrożeń.

 

REJON nr XII

Gmina Domaniewice

sierż. Aleksandra Malanowska

W okresie czasu od 1 lipca do 31 grudnia 2020 roku  Dzielnicowy wspólnie z Urzędem Gminy Domaniewice i sołtysem wsi Strzebieszew realizuje plan priorytetowy mający na celu ograniczenie do minimum  ilości biegających psów bez nadzoru w miejscowości Strzebieszew, poprzez zwiększenie świadomości mieszkańców - właścicieli i opiekunów psów na temat konsekwencji prawnych wynikających z pogryzienia przez psa człowieka oraz ilości zdarzeń drogowych z ich udziałem.

 

REJON nr XIII

Gmina Łyszkowice I
/część płn/

sierż. sztab. Dariusz Kotus

W okresie czasu od 1 lipca do 31 grudnia 2020 roku Dzielnicowy wspólnie z Urzędem Gminy w Łyszkowicach realizuje plan priorytetowy mający na celu ograniczenie do minimum spożywania alkoholu w rejonie przystanku PKS przy ul. Gminnej w Łyszkowicach.

 

REJON nr XIV

Gmina Łyszkowice II

sierż sztab. Piotr Zakrzewski

W okresie czasu od 1 lipca do 31 grudnia 2020 roku Dzielnicowy wspólnie z sołtysem wsi Stare Grudze, mieszkańcami wsi Stare Grudze oraz Strażą Ochrony Kolei realizuje plan priorytetowy mający na celu ograniczenie do minimum aktów wandalizmu, spożywania alkoholu oraz zaśmiecania przystanku PKP Grudze oraz terenów przyległych.

 

 

REJON nr XV

Gmina Nieborów I /część płd/

mł. asp. Dariusz Trzciński

W okresie czasu od 1 lipca do 31 grudnia 2020 roku Dzielnicowy wspólnie z sołectwem miejscowości Bobrowniki realizuje plan priorytetowy mający na celu ograniczenie do minimum spożywania alkoholu i innych środków odurzających.

REJON nr XVI

Gmina Nieborów II /część płn/

sierż.sztab. Bartłomiej Tryngiel

W okresie czasu od  1 lipca do 31 grudnia 2020 roku Dzielnicowy wspólnie z Urzędem Gminy w Nieborowie, Wydziałem Ruchu Drogowego KPP Łowicz oraz Szkołą Podstawową w Bednarach realizuje plan priorytetowy mający na celu ograniczenie do minimum zjawiska popełnianych przez rowerzystów wykroczeń i poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie miejscowości Bednary, zwłaszcza na Al. Legionów Polskich, w rejonie Szkoły Podstawowej w Bednarach oraz dworca PKP.