Plany priorytetowe pracy dzielnicowych - Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu

Plany priorytetowe pracy dzielnicowych

Plany priorytetowe pracy dzielnicowych

REJON nr I
wszystko za Bzurą /północ/
 
asp. Beata Kołodziejska

W okresie czasu od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku Dzielnicowy wspólnie z samorządem osiedla Korabka oraz wspólnotą mieszkaniową przy ul. Armii Krajoej 43F ograniczenie do minimum przypadków niezachowania środków ostrożności przy wyprowadzaniu psów.   

 

REJON nr II
/centrum miasta/
  
asp. Dawid Has

W okresie czasu od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku Dzielnicowy wspólnie z Zarządem Osiedla Stare Miasto i  wspólnotą mieszkaniową  realizuje plan priorytetowy, mający na celu ograniczenie do minimum nieprawidłowego parkowania pojazdów na trawniku w rejonie os. Reymonta w Łowiczu.

 

REJON nr III
/Zatorze i okolice/
  
asp. Beata Kołodziejska

W okresie czasu od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku Dzielnicowy wspólnie z Ogniwem Patrolowo-Interwencyjnym KPP Łowicz oraz samorządem osiedla Stare Maisto realizuje plan priorytetowy, mający na celu ograniczenie do minimum przypadków spożywania alkoholu w rejonie sklepu spożywczego przy ul. Bolimowskiej. 

 

REJON nr IV

sierż. Dawid Pogodziński

W okresie czasu od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku Dzielnicowy wspólnie z Ogniwem Patrolowo-Interwencyjnym KPP Łowicz realizuje plan priorytetowy, mający na celu ograniczenie do minimum spożywania alkoholu i zaśmiecania w rejonie dworca PKP Przedmieście.   

 

REJON nr V

sierż. szt. Kamil Kujawa

W okresie czasu od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku Dzielnicowy wspólnie z Łowicką Spółdzielnią Mieszkaniową, samorządem osiedla Kostka oraz OPI KPP Łowicz realizuje plan priorytetowy, mający na celu ograniczenie do minimum faktu  zaśmiecania w rejonie bloku Nr 21 na os. Kostka.

 

REJON nr VI
/oś. Górki+ oś. Bratkowice i ulice przyległe/
  
st. asp. Michał Karasek

W okresie czasu 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku Dzielnicowy wspólnie z Samorządem osiedla Bratkowice i funkcjonariuszami OPI KPP Łowicz realizuje plan priorytetowy, mający na celu ograniczenie do minimum faktu spożywania alkoholu  oraz zakłócania ładu i porządku publicznego w rejonie sklepów spożywczych na os. Bratkowice rejon blolku nr 11. 

 

REJON nr VII
gm. Łowicz /część wschodnia/
  
mł. asp. Katarzyna Król – Bińczak

W okresie czasu 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku Dzielnicowy wspólnie z Urzędem Gminy w Łowiczu i sołtysem wsi Zielkowice realizuje plan priorytetowy, mający na celu ograniczenie do minimum ilości psów wałęsających się bez opieki w podległym rejonie służbowym poprzez zwiększenie świadomości mieszkańców - właścicieli i opiekunów na temat konsekwencji prawnych ynikających z pogryzienia człowieka przez psa oraz ilości zdarzeń drogowych z ich udziałem w miejscowości Zielkowice.

REJON nr VIII
gm. Łowicz /część zachodnia/
  
mł. asp. Katarzyna Król – Bińczak

W okresie czasu 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku Dzielnicowy wspólnie z Urzędem Gminy w Łowiczu i sołtysem wsi Dąbkowice Dolne realizuje plan priorytetowy, mający na celu ograniczenie do minimum ilości psów wałęsających się bez opieki w podległym rejonie służbowym poprzez zwiększenie świadomości mieszkańców - właścicieli i opiekunów na temat konsekwencji prawnych ynikających z pogryzienia człowieka przez psa oraz ilości zdarzeń drogowych z ich udziałem we wsi Dąbkowice Dolne.

 

REJON nr IX

Gmina Kocierzew, Kiernozia

sierż. sztab. Michał Walkiewicz

W okresie czasu od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku Dzielnicowy realizuje plan priorytetowy mający na celu ograniczenie  do minimum  spożywanie alkoholu i zaśmiecanie w rejonie Rynku Kopernika w Kiernozi. 

 

REJON nr X

Gmina Chąśno, Zduny

mł. asp. Michał Jaros

W okresie czasu 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku Dzielnicowy wspólnie z sołtysem, radnym i mieszkańcami wsi Goleńsko realizuje plan priorytetowy mający na celu ograniczenie do minimum faktu wałęsających się bez nadzoru psów. 

 

REJON nr XI

Gmina Bielawy

asp. sztab. Dariusz Korzewski 

W okresie czasu od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku Dzielnicowy wspólnie z sołtysem wsi Sobota i mieszkańcami wsi Sobota oraz Urzędem Gminy Bielawy realizuje plan priorytetowy mający na celu ograniczenie do minimum ilości biegających bez nadzoru psów w miejscowości Sobota poprzez zwiększenie świadomości mieszkańców - właścicieli i opiekunów psów na temat wynikających z tego zjawiska zagrożeń.

 

REJON nr XII

Gmina Domaniewice

sierż. Aleksandra Malanowska

W okresie czasu od1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku Dzielnicowy wspólnie z Urzędem Gminy Domaniewice i sołtysem wsi Domaniewice realizuje plan priorytetowy mający na celu ograniczenie do minimum spożywanie alkoholu w rejonie altanki przy ul. Głównej w Domaniewicach.

 

REJON nr XIII

Gmina Łyszkowice I
/część płn/

sierż. sztab. Dariusz Kotus

W okresie czasu od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku Dzielnicowy wspólnie z Urzędem Gminy w Łyszkowicach realizuje plan priorytetowy mający na celu ograniczenie do minimum spożywania alkoholu w rejonie przystanku PKS w miejscowości Kalenice.

 

REJON nr XIV

Gmina Łyszkowice II

sierż sztab. Piotr Zakrzewski

W okresie czasu od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku Dzielnicowy wspólnie z sołtysem wsi Stachlew, mieszkańcami wsi Stachlew oraz Dyrektorem Skoły Podstawowej w Stachlewie realizuje plan priorytetowy mający na celu ograniczenie do minimum spożywania alkoholu oraz zaśmiecania w rejonie parkingu przy Szkole Podstawowej w miejscowości Stachlew.

 

REJON nr XV

Gmina Nieborów I /część płd/

mł. asp. Dariusz Trzciński

W okresie czasu od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku Dzielnicowy wspólnie z sołectwem miejscowości Bełchów i Urzędem Gminy Nieborów realizuje plan priorytetowy mający na celu ograniczenie do minimum ilości biegających bez nadzoru psów w miejscowości Bełchów, przy ul. Granicznej poprzez uświadamianie mieszkańców o zagrożeniach wynikających z wypuszczania psów z posesji.

 

REJON nr XVI

Gmina Nieborów II /część płn/

sierż.sztab. Bartłomiej Tryngiel

W okresie czasu od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku Dzielnicowy wspólnie z Urzędem Gminy w Nieborowie i Wydziałem Ruchu Drogowego KPP Łowicz realizuje plan priorytetowy mający na celu ograniczenie niestosowania się przez kierujących pojazdami ciężarowymi do ograniczeń tonażu oraz szerokości pojazdu na terenie miejscowości Kompina, zwłaszcza w rejonie mostu.