Główne zadania dzielnicowego: - Zadania dzielnicowego - Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu

Zadania dzielnicowego

Główne zadania dzielnicowego:

 Do zadań dzielnicowego należy, w szczególności:


1) prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego;


2) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;


3) realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;


4) kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.